I was neither
Living nor dead«Av sentimentale dyder er lojaliteten mest kunstfiendtlig. Derfor baserer kunst seg på svik, om den enn regelmessig måtte bekrefte etikken og dette siste med nødvendighet var riktig. Også i etikken er de sentimentale dyder forvist og primas inter pares lojaliteten.» (G. Haarnack)

- Remi Nilsen, 2012 / Tilbake