Here, she said,
is your card, 

-    skæbnecirklen fra prairie clairvoyance, kort –

Dig selv: Røgsignaler, bliver benyttet når intet andet er muligt. Der findes stammekodede signaler og der findes fælles tegnsprog, som gør det muligt at kommunikere på tværs af sproggrænser.
Dine omgivelser: Rådet, består af ældre mænd, der er anerkendt vise, kloge og modige. Rådet er den højeste instans og lægger planer for stammens trivsel, modtager udsendinge fra andre stammer og fortolker de unges drømme. Rådet dømmer. Alle i rådet kan give sin mening til kende uden at blive afbrudt. Ved rådsmøderne er der tre unge piger til stede, de taler ikke, men påvirker beslutningstagerne ved deres tilstedeværelse. 
 Nutiden: Wampum, -snore og – bælter lavet af hvide snore og perler. Wampums kan have en særlig betydning når man ”taler ind i dem”, så de kan bekræfte love og forskrifter. Ingen traktat eller overenskomst gælder, før den er indtalt i en Wampum. Man kan handle med perlerne eller give dem som gaver.
Fremtiden: Bortførelse, somme tider ønsker forældre at bortgifte deres datter til en ældre, berømt kriger, medens pigen er forelsket i en ung ubetydelig mand. Så tager pigen sin fars heste og løber bort med en unge mand. De bliver væk i nogle dage – helt alene og kommer så tilbage og starter der egen husholdning.
Muligheder: Visioner, en naturlig måde at få svar på spørgsmål, man må handle på. En ung mand kan få hjælp og vejledning af en ældre til at modtage den hellige kraft. Det er vigtigt, når man skal hvae kontakt til ånderne skal alting gøres rigtigt. Den ældre kontrollerer processen og fortolker indtrykkene. Den visionssøgende udvælger et specielt sted, hvor han våger i et antal dage og nætter uden mad og drikke. Han prøver at opfange og indprente sig alt, hvad der foregår omkring ham, så han kan genfortælle indtrykkene til sin vejleder, for de vil bestemme hans fremtidige liv.
Hindringer: Handel, udryddelse af bisonen nødvendiggør handel med de hvide. Man bliver mere og mere afhængig af den hvide mands handelsvarer. Man får smag for den stærke whisky og glemmer sine færdigheder i naturen. Man handler med skind, har man ikke nok skind skriver den hvide man gælden op i en bog. Når man ikke selv har nogen bog, sidder man pludselig i dyb gæld.
Det uventede: Fæstning, til beskyttelse mod angreb. En række palisader bestående af 3-4 meter høje pæle opstilles tæt ved hinanden i cirkelform. I stedet for en låge eller port lader man cirklens periferi fortsætte som en spiral, så man får en smal indgang, der en let at forsvare.

- Christian Bjoljahn, 2012 / Tilbake