I see crowds of people, walking round in a ring.

(fra dagboka)
døgnvill som en trekkfugl i arktis
skriver jeg på twitter, som er vesentlig i dag
men kanskje bort i morgen, slik jeg var
i USA i går, er i Norge nå, henvender du deg
til meg, vet du aldri hvor jeg skriver fra
aldri hvem jeg skriver for, på nettet har jeg
femti pseudonymer, til hver tenkelige bruk,
og blant venner har jeg femten kallenavn,
jeg har bodd i ti forskjellige byer, har to pass,
to hjem, et sted å være meg selv og et annet sted
å være meg selv, men på en annen måte, et annet
språk, er dette, et dikt? er det et brev? peker jeg
mot verden? strekker jeg ut en hånd
til deg, til leseren? gleder du deg over tvisynet?
eller mister du bare fokus (slik jeg ofte mister fokus,
i døgnville stunder som denne)? én ting er sikkert:
disse (tilsynelatende) norske linjene finnes ikke
uten en annen verden, på den andre siden
av havet, der et annet språk råder,
der verden rammes inn av et annet blikk
når det er morgen her, er det natt der
for å se meg, må du se begge sider samtidig
eller: se meg i gråsonen og grålysningen, en
søvnløs morgen, eller ved grenseovergangen
mellom to soner, når jeg forsøker å forklare
for grensevakten hvordan det henger sammen,
hvem jeg er, blikket som møter meg
er alltid det samme, en blanding
av forvirring og skepsis, hvilket land
tilhører du? spør øynene, hvem er du?
svaret blir en blanding av ja og nei
eller: to sider av samme sak, to pass
ligger på disken, øynene flytter seg
hit og dit mellom to soner
to halvsannheter, blå
på den ene siden, rød
på den andre- John Erik Riley, 2012 / Tilbake