stirring
Dull roots with spring rain


(fra dagboka)
på høyfjellet åpner mogopen seg
når du krysser vidda i juni
(på fisketur, f.eks.)
er de allerede i avblomstring
bare hårtuster igjen

- John Erik Riley, 2012 /Tilbake