You! Hypocrite lecteur! – mon semblable, –  mon frère! 

Slutten ”You! Hypocrite lecteur! – mon semblable, –  mon frère!" siterer ordrett (med unntak av apostrofen You!) siste vers av Baudelaires åpningsdikt ”Au lecteur” (Til leseren) i Les Fleurs du Mal (1857). Diktet lister opp all tenkelig ondskap og uhumskhet i verden, alle laster, forbrytelser og syndige gjerninger som fører lukt til helvete, men verst av alt er den dype leden, pinen og plagen ved å leve. Som leseren også kjenner til, selv om han helst vil glemme det: Han er en hypocrite: en hykler og løgner, dikterens neste (semblable) og bror.

- Karin Gundersen, 2012 / Tilbake